Medlemmer:
Medlem: Skive Renovation 4-S
Adresse: Kåstrupvej 20
Postnr & by: 7860 Spøttrup
Telefon: 97581288
Fax: 97581198
Kontaktperson: Sektionsleder Svend Pedersen
Antal ansatte: 33
E-mail: 4-s@4-s.dk
Hjemmeside www.4-s.dk
Indbyggere:
Kommuner: Skive
Aktiviteter/anlaeg:
 • Omlastestation
 • Plads til behandling af have- og parkaffald
 • Anlæg til balletering og sortering af pap, papir og plast
 • Makuleringsanlæg til fortroligt papir
 • Anlæg til sortering af erhvervsaffald
 • Indsamling af sorteret erhvervsaffald
 • Rensning af olieforurenet jord
 • 3 genbrugsstationer
 • Plads til knusning af byggeaffald
 • 1 deponeringsanlæg med specialdepoter
 • 3 modtagepladser for farligt affald
 • Gadefejebil
 • Frivillig indsamlingsordning vedr. erhvervsaffald
 • Administration af dagrenovation og storskrald
 • El- og varmeproduktion fra gasanlæg/deponigas
 • Genbrugsbutik

 
© 2004
 
RenoSam
 
Vesterbrogade 24, 2 sal tv.
 
DK-1620 København V
 
Tlf: +45 46 75 66 61
 
Fax: +45 46 75 64 82
 
Mail: renosam@renosam.dk